دسته: بیمارستانی

آنژیوکت‌های-رنگی
بیمارستانی, دارویی و کمک درمانی

آنژیوکت‌های رنگی، اندازه‌ها و کاربردهای درمانی

آنژیوکت های رنگی یا کانولا زیرمجموعه­‌ای از تجهیزات پزشکی است که روزانه در تمامی بیمارستان­‌ها، کلینیک­‌ها و بسیاری از مراکز درمانی مورد استفاده قرار می­‌گیرد.