عضو شوید !

نویسنده: مینا رئیسی

تاثیر-ماسک-بر-امیکرون
ویژه کرونا

تاثیر ماسک بر کرونا

آنچه تاکنون در مورد سویه امیکرون می‌دانیم نوع omicron کووید-۱۹ با سرعت بیشتری نسبت به دیگر سویه‌های ویروس در حال گسترش است، زیرا تا کنون جهش‌های بیشتری نسبت به هر گونه دیگری دارد. پس تاثیر ماسک بر کرونا حیاتیست. بسیاری از جهش‌ها در پروتئین اسپایک…